Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego

Szanowni Państwo,

 

JM Rektor prof. WSH TWP dr hab. Waldemar Urbanik, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz mają przyjemność zaprosić Państwa na drugie seminarium z cyklu:
„Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego”, które zaplanowane jest na 25.03.2022 w godz. 11.00-13.00.

W załączniku znajdą Państwo tekst prof. UKSW dra hab. Krzysztofa Wieleckiego, Prawda socjologiczna i realizm krytyczny, w: Rocznik Filozoficzny Ignatianum 24 (1):45-70 (2018),ss. 45-70; DOI 10.5281/zenodo.1321722; PL ISSN 2300–1402.

Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa obecność w dniu 25.03.2022 r. prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 23.03.2022 r.

Ramowy program drugiego seminarium

 1. JM Rektor WSH TWP prof. Waldemar Urbanik – otwarcie seminarium
 2. prof. UKSW dr hab. ks. Artur Wysocki – “Drogi i rozdroża realizmu krytycznego”
 3. prof. UKSW Krzysztof Wielecki – “Realizm krytyczny wśród paradygmatów i teorii nauk o człowieku”
 4. Dyskusja

Link do seminarium:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZmYjY4MDktNjdkZC00ZDBjLTlmOWItNDk4N2I3YmIzYzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bd96ef7-19c7-45ce-9c83-f66694cadb54%22%2c%22Oid%22%3a%22bf5248a8-8a3b-43d8-8be5-8698e47d9a38%22%7d

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym cyklem seminariów pt.
Człowiek i podmiotowość w rzeczy-widności: w świetle realizmu krytycznego.Perspektywa nauk humanistycznych (w tym społecznych) wyjaśniamy:

 1. Seminaria będą odbywały się w trybie hybrydowym – uczestnictwo stacjonarne lub zdalne.
 2. Spotkania będą odbywały się co miesiąc. Szczegółowy kalendarz będzie przesłany po uzgodnieniach z uczestnikami seminarium.
 3. Spotkania będą się toczyć w języku polskim (wystąpienia będą tłumaczone, choć mechanicznie, z wszystkimi tego konsekwencjami dla jakości).
 4. Seminaria poświęcone będą:
 • Prezentacji głównych założeń realizmu krytycznego – profesor Douglas Porpora, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW dr hab. ks. Artur Wysocki, dr Monika Bukowska.
 • Kwestii podmiotowości indywidualnej i zbiorowej z perspektywy realizmu krytycznego – profesor Margaret S. Archer, profesor Douglas Porpora, prof. WSH TWP dr hab. Waldemar Urbanik, prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz, prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki.
 • Prezentacji dorobku i zainteresowań uczestników seminariów.
 • Głównym problemom podmiotowości indywidualnej i zbiorowej:

kwestie filozoficzne, socjologiczne, pedagogiczne, psychologiczne, antropologiczne, kulturoznawcze oraz ekonomiczne – projektowanie tematyki ekonomicznej: profesor Paul Dembiński – Observatoire de la Finance, Université de Friburg, Universita Cattolica del Sacro Cuorein Milano; profesor Wiesław Gumuła – Uniwersytet Jagielloński, Departament Analiz Ekonomicznych Narodowy Bank Polski; prof. Krzysztof Wielecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pontifical Academy of Social Sciences.

 

W trakcie seminariów przewidywane są wystąpienia, prezentacje, dyskusje panelowe oraz spontaniczne. Liczba spotkań, tematyka wystąpień oraz czas ich trwania będą uzgadniane indywidualnie z uczestnikami. Planowane są publikacje wystąpień i referatów w wydawnictwach w języku polskim i angielskim, w miarę zgłoszeń i możliwości (w wysoko punktowanych wydawnictwach).

 

prof. WSH TWP dr hab. Waldemar Urbanik,
prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki,
prof. UŚ dr hab. Marek Rembierz.